Mangfoldsprisen til Forsvaret

Publisert: 09.12.13

– innholdet kan være utdatert

Forsvaret får prisen for sitt arbeid for økt mangfold, deres tiltak for rekruttering og for inkludering av minoritetsgrupper. De har også jobbet målrettet med holdninger, som kan være et godt eksempel for andre virksomheter.

Prisen ble mottatt av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Juryen er sammensatt av representanter for Hovedorganisasjonen Virke, KS, LO, YS, NAV og KIM. Juryleder er Ingunn Olsen Lund, LO. IMDi utgjør sekretariatet for prisen. 

Juryens leder var LO-rådgiver Ingunn Olsen Lund.

Les mer om saken på Inkluderings- og mangfoldsdirektoratets nettsider

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.