Mange solidaritetskampanjer

Publisert: 26.10.12

– innholdet kan være utdatert

Coca-Cola på Filippinene har erstattet kollektive lønnsforhandlinger med vilkårlige individuelle lønnstillegg som en del av et større angrep på faglige rettigheter. Fagforeningene som representerer Coke-arbeiderne har gått ut i gatene for å protestere. Den globale fagorganisasjonen for næringsmiddelarbeidere IUF har satt i gang en verdensomfattende kampanje for å støtte arbeiderne.

Du kan lese mer og støtte kampanjen her.

ING, en storbank basert i Nederland, har omstrukturert. I Korea har dette ført til en streik som har vart mer enn to måneder. Banken nekter å drøfte omstruktureringen med de ansatte, og den globale fagorganisasjonen UNI som representerer bankansatte over hele verden, har satt i gang en kampanje for å presse ING til forhandlingsbordet.

Du kan lese mer og støtte kampanjen her.

I Zimbabwe har et medlem av eksekutivkomiteen i den nye globale fagorganisasjonen IndustriALL, Angeline Chitambo, blitt sparket fra jobben etter at også 135 arbeidere i Zimbabwe Electrical Supply Company (ZESA) ble sparket i juli. Mer informasjon om dette siste angrepet på fagbevegelsen kan du få på nettstedet til IndustriALL.

Hvis du ikke allerede harDu støttet kampanjen, kan du gjøre det her 

 

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.