Mange sliter med IKT

Publisert: 13.08.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

En ny Fafo-rapport har undersøkt hvordan IKT-kompetanse varierer hos ulike grupper av arbeidstakere, og sammenhengen mellom ferdigheter og bruk. De har også sett på hvordan arbeidsplassene hanskes med å innføre nye datasystemer, og hvordan arbeidsgiverne best kan legge til rette for å heve IKT-kompetansen til de ansatte.

Det er de eldste arbeidstakerne og de med lavest utdannelse som sliter mest med IKT-kompetansen. 

Kompetansen kan heves

Gjennom to casestudier viser forskerne at arbeidsplassenes kultur for lærling kan bidra på en god måte til å heve de ansattes digitale kompetanse – og gjøre dem bedre rustet til å ta i bruk mulighetene i den teknologiske utviklingen.

Selv de som mente de hadde dårlig digitalkompetanse, hadde tatt store «digitale steg» fordi arbeidsgiver hadde lagt til rette for at de skulle klare overgangen til det digitaliserte arbeidslivet, ifølge forskernes undersøkelser.

Les mer på arbeidslivet.no.

Les hele Fafo-rapporten her.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.