Mange grove brudd

Publisert: 20.10.11

– innholdet kan være utdatert

Flere hundre timer overtid ut over det som er lovlig i løpet av et år, mange doble vakter over lange perioder og arbeidsøkter som er så lange at det er uforsvarlig. Det viser en foreløpig oppsummering av funn hos utleiere og innleiere.

Helseskadelig

– Det kan være skadelig for helsen å jobbe for mye. Lange arbeidsdager over lang tid kan gi økt risiko for psykiske plager, muskel- og skjelettplager og hjerte-/karsykdommer. På kort sikt øker også risikoen for at man gjør feil og utsetter seg selv, kolleger eller andre for fare. I mange tilfeller kan uforsvarlige arbeidstidsordninger rett og slett utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

I innleie-utleiesatsingen er det gjennomført 356 tilsyn over hele landet så langt i år. 151 av tilsynene er hos bemanningsforetak. 205 av tilsynene er hos innleiere innen helsesektoren (sykehjem, hjemmepleie, sykehus), renholdsbransjen, hotell og restaurant og bygg, verft og næringsmiddelindustrien. Hos innleiere har kontrollen omfattet både innleide og egne ansatte.

Les mer på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.