Mange fordeler med å bli lærebedrift

Publisert: 18.04.18

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet er godkjent lærebedrift og vi har en lærling innen kontorfaget.

-Vi tar et bevisst og viktig samfunnsansvar ved å føre en ung arbeidstaker til fagbrev. Det vil være mangel på fagarbeidere i Norge om bare få år. Derfor er det viktig at alle bedrifter tar ansvar for utdanning av fagarbeidere, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

Fagbevegelsen, myndighetene og næringslivet har sammen over tid arbeidet aktivt for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger.

Innsatsen har lykkes, og i 2017 fikk 20 800 ungdommer læreplass ute i bedrifter. Det er det høyeste antall lærlinger siden målingen begynte i 2011. Likevel står fortsatt mange uten læreplass, og som dermed ikke får fullført videregående opplæring. 1 av 4 godkjente lærebedrifter ikke har lærling i dag, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Fire gode grunner til å bli lærebedrift

EL og IT Forbundet oppfordrer tillitsvalgte til å drøfte inntak av lærlinger i sin virksomhet. I undersøkelser om hvorfor ikke flere bedrifter er lærebedrifter, kommer det fram at mange ikke er blitt spurt. Det er mange gode grunner til å bli lærebedrift.

Her er noen:

  • Det gir mulighet til å skreddersy bedriftens framtidige kompetanse gjennom opplæring og oppfølging i læreperioden.
  • Lærlinger tilfører ny kunnskap og nytt blikk på gamle rutiner. Bedriften får ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv, men ikke minst gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftens instruktører og faglige ledere får delta i.
  • Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.
  • Lærebedrift er et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet.

På nettsiden Lærlingløftet.no er det informasjon om å bli lærebedrift.

2018 er yrkesfagenes år

Yrkesfagenes år er en informasjonskampanje på nett og i sosiale medier. I tillegg oppsøkes både bedrifter og skoler gjennom ulike aktiviteter. Kampanjen skal øke innsikten om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene. Den skal øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg og øke antall lærebedrifter og læreplasser.  

14. mai lanseres "Læreplassjeger", som er en av aktivitetene til «Yrkesfagenes år». Aktiviteten går ut på å oppsøke bedrifter og virksomheter med en oppfordring om å bli lærebedrifter og til å ta inn lærlinger. Yrkesfagenes år jobber med fire pilotfylker hvor de gjennom samarbeid skal "støvesuge" de respektive fylkene etter nye lærebedrifter og læreplasser. I tillegg oppfordres alle øvrige fylkeskommuner, politiske partier, hovedorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, fagforbund, opplæringskontorer og skoler til å bli "Læreplassjegere".

Worldskills Norway er ansvarlig for Yrkesfagenes år. Bak organisasjonen står LO, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.