Målesyke i norsk arbeidsliv

Publisert: 20.12.12

– innholdet kan være utdatert

Enda en gang er måling blitt det nye mantraet for å lede medarbeidere. Forrige gang var da ledelse som fag lå i startgropen og det store nye var såkalt scientific management. Mennesker ble sett på som maskiner som skulle gjøres mest mulig effektive gjennom detaljstyring og overvåking. Ikke gjennom god og motiverende ledelse, skriver professor Lai.

Det er den samme trenden nå. Ledelse erstattes av målinger. Spesielt når lederne synes ledelse i sin egentlige form blir for krevende og brysomt.

Målinger skaper en illusjon av oversikt og kontroll. Man finner tall som sier noe om produktivitet, effektivitet, tidsbruk, kostnader, kvalifikasjoner, måloppnåelse og gap. Da vet man tilsynelatende hva som kan bli bedre og hvordan, mener Linda Lai og presenterer fire “symptomer”.

Les hele artikkelen, presentert på BIs side og som gjestekommentar i Kapital nr. 22/2012 med vignetten “Jobbfokus”.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.