Må sikre grunnleggende rettigheter

- innholdet kan være utdatert

Det var konklusjonen på en rundebordskonferanse om arbeidstakerrettigheter og EUs indre marked under DEFS-kongressen i Athen tirsdag ettermiddag.
Den norske LO-lederen, Roar Flåthen var blant deltakerne i diskusjonen. På spørsmål fra ordstyrer Jacki Davis bekreftet Flåthen at en serie kontroversielle dommer fra EF-domstolen de siste årene har bidratt til at oppslutningen om norsk medlemskap i EU er lavere enn noensinne. Han trakk også fram postdirektivet som er et direktiv som vil føre til dårligere lønns- og arbeidsforhold for de ansatte, og han var glad for at Norge gjennomfører en reservasjon mot direktivet.
– De grunnleggende rettighetene må bli sikret, sa Flåthen og viste også til at LO i DEFS har støttet forslaget om en moderat revisjon av utstasjoneringsdirektivet.
– Vi ønsker arbeidskraft fra Polen og Baltikum velkommen, men det må være på vertslandets lønns- og arbeidsvilkår, sa Flåthen og forsvarte den norske ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler i stedet for minstelønn.
Les mer fra kongessen på frifagbegelse.no.