Må satse på arbeidsfolk

Publisert: 22.01.14

– innholdet kan være utdatert

Den internasjonal faglige samorganisasjon (IFS/ITUC) har i en undersøkelse funnet ut at 87 prosent av folk har en lønn som enten står stille eller henger langt etter økte kostnader. En av åtte sliter økonomisk og kan ikke betale for grunnleggende levekostnader.

IFS sjeføkonom, John Evans, har sagt at med nesten 200 millioner arbeidsledige viser de økonomiske prognoser stagnasjon og ikke forbedring.

– World Economic Forums egen globale risikorapport har påpekt at økende inntekstforskjeller og arbeidsløshet som de mest alvorlige problemene for den globale økonomien, mens regjeringenes politikk forverrer situasjonen. Det er behov for en ny retning, sier John Evans, som også er generalsekretær i TUAC, en komité for fagbevegelsen som er rådgiver for OECD.

Må investere!

Sharan Burrow, generalsekretær i IFS, mener investeringer må til for å etablere flere arbeidsplasser og øke etterspørselen. Verdensøkonomien forbedres ikke uten vekst i lønninger, inkludert etterspørsel fra arbeidsfolks husholdninger.

Burrow påpeker at mange land har et internt omdømmeproblem; kun 13 prosent av egne innbyggere i 13 land tviler på at regjeringen handler i borgernes interesse. 28 prosent av folk er meget misfornøyd og tror at regjeringer verken ivaretar folks eller næringslivets interesser.

– Det er dyp mistillit til regjeringer og institusjoner.  Ledere må stå opp mot bankene, mot spekulativ adferd og gjøre noe med skatteunndragelser, sier Burrow.

Plan for utvikling

Til World Economic Forum i Davos legges det fram en plan for å skape investeringer, arbeid og sosial beskyttelse:

  • Målrettet investeringer i infrastruktur og å satse på lavkarbonøkonomi.
  • Heve kjøpekraften til husholdninger med lav og middels inntekt, etablere minstelønn og styrke kollektive forhandlinger.
  • Føre en aktiv arbeidsmarkedspolitikk for å heve kompetansenivået og redusere ungdomsledigheten.
  • Redusere midlertidighet og skape anstendig arbeid i utviklingsland og i land med framvoksende økonomier.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.