Må øke kunnskap om fagbevegelsen

Publisert: 19.11.12

– innholdet kan være utdatert

I Danmark har LO, i samarbeid med hovedorganisasjonen FTF, satt i gang en opplysningskampanje for å fortelle danske lønnsmottakere hvorfor fagforeningene er viktige. Bakgrunnen for kampanjen er en undersøkelse som avslører stor kunnskapsmangel blant dansker flest om fagbevegelsens arbeid og dens rolle i samfunnet, skriver FriFagbevegelse.

Mangler undersøkelse

Verken norsk LO eller Fafo har gjort noen tilsvarende undersøkelse av kunnskapsnivået blant norske lønnsmottakere. LO-sekretær Kristian Tangen mener imidlertid det er liten grunn til å tro at situasjonen i Norge er noe særlig annerledes enn i Danmark.

Ikke med i læreplaner

LO-sekretæren synes norske ungdommer lærer altfor lite om hvordan norsk arbeidsliv fungerer. Kunnskap om norsk arbeidsliv og partene i arbeidslivet er ikke nevnt i læreplanene for grunnskolen. Først i videregående skole finner vi læringsmål som handler om arbeidslivets organisering, avtaleverk og lønns- og arbeidsvilkår.

Kan dokumenteres

Dette er en kunnskapsmangel LO kan dokumentere, forteller Tangen, dels gjennom et stort antall skolebesøk, og dels gjennom LOs årlige sommerpatrulje. Årets sommerpatrulje avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i bortimot én av fem sommerjobber. Ofte er ungdommene ikke klar over dette selv. Nesten halvparten av lovbruddene handler om manglende eller mangelfulle arbeidskontrakter.

Målbevisst arbeid

Tangen mener LO/forbundene må arbeide mer målbevisst med informasjonsarbeidet og at arbeidslivsopplæringen i norsk skole må bli bedre.

Brev til Huitfeldt og Halvorsen

LO har derfor sendt brev til arbeidsminister Anniken Huitfeldt og kunnskapsminister Kristin Halvorsen med krav om at den arbeidslivsrettede undervisningen i skolen må styrkes. «En styrket helhetlig arbeidslivsrettet undervisning i all videregående opplæring er en forutsetning for at ungdom skal kunne bruke arbeidslivets regler og muligheter», heter det i brevet.

LO oppfordrer også regjeringen til å gjøre opplæring i HMS til et kompetansemål i videregående skole.

Mer om den danske undersøkelsen

I undersøkelsen, som er utført blant 2325 representativt utvalgte lønnsmottakere, kommer det blant annet fram at 70 prosent tror at det er det danske Folketinget som fastsetter minstelønnen. Kun 52 prosent av LO-medlemmerne og 43 prosent i LOs målgruppe forbinder overenskomster med fagforeninger.

Det betyr at mindre enn halvparten av lønnsmottakerne vet at det er fagforeningene som sammen med arbeidsgiverne forhandler fram lønn, ferie, foreldrepermisjon og en rekke andre vilkår. Færre enn én av fire kan svare på hva som menes med «den danske modellen».

Særlig stor er kunnskapsløsheten blant unge arbeidstakere. Én av fem i aldersgruppen 18-34 år kan ikke svare på hva en overenskomst er. Kampanjen retter seg derfor spesielt mot unge i aldersgruppen 20-40 år.

– Vi skal bli bedre til å forklare hva fagbevegelsen sikrer medlemmene. Når jeg kommer ut til især våre yngre medlemmer, så vet de ikke riktig hvorfor fagbevegelsen er til. Men vi forhandler alt det – lønn, ferie, pensjon, permisjoner og etterutdannelse – som vi alle sammen elsker. Avgjørende forhold for hvordan du lever ditt liv. Men kommunikasjonen har ikke vært skarp nok hittil, sier FTF-formann Bente Sorgenfrey til den danske avisen Politiken.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.