Må kutte kostnader

Publisert: 20.12.12

– innholdet kan være utdatert

Selskapet må bedre resultatet med 200 millioner kroner og det arbeides med 68 forslag for å forbedre økonomien, skriver NRK.no.

Pensjoner i fare

Ett av de mest omtalte forslagene er å kutte i ansattes pensjoner; å gå over fra ytelsesbasert tjenestepensjon til innskuddspensjon. Det er tiltak som NTE sparer 70 millioner kroner på.

Selge butikkområdet?

Et annet forslag er å selge Expert-butikkene. Styreleder Bjørnar Skjevik  mener NTE Handel, som Expert-butikkene inngår i, ikke er et strategisk viktig område.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.