LTK: – Permitteringsordningen i fare

- innholdet kan være utdatert

Andersen viste til uttalelser fra norske bedrifter og NHO-foreningen Norsk Industri om konsekvensene av regjeringens forslag.
Norsk Industri uttalte til Dagens Næringsliv at forslaget er en avvikling av dagens permitteringsordning. Det betyr i tilfelle dramatiske endringer i norsk arbeidsliv. Jeg ser for meg oppsigelser i stedet for permitteringer og deretter at de oppsagte gjeninnsettes på midlertidige kontrakter, sa Andersen.

Om forslaget


Regjeringen foreslår å doble perioden arbeidsgiver må betale lønn fra 10 til 20 dager. I tillegg reduserer de antall uker en ansatt kan være permittert fra 30 til 26 uker i en 18 måneders periode. Aldri før har det vært et så stort antall dager på arbeidsgiver og det blir doblede kostnader for arbeidsgiver.

Kamp om ansettelsesform


Forhandlingsleder Andersen mener ansettelsesform kan bli et sentralt tema i tariffoppgjøret, selv om regjeringen har uttalt at den mener fast ansettelse er hovedregel.
– Vi må være forberedt på de forslagene som kommer, flere av dem er allerede signalisert av de to regjeringspartiene. Det gjelder blant annet svekkelse av arbeidsmiljøloven. Regjeringen kaller det oppmyking, men forslag om økt fleksibilitet betyr at det blir gratis for arbeidsgiver at dere jobber natt, kvelder og helg, påpekte Andersen.
Han forutsetter at trepartssamarbeidet ligger fast og håper at denne samarbeidsarenaen ikke blir en konfliktarena.
– Vi må være våkne, følge med, legge våre strategier og velge våre kamper med omhu. Vi skal ikke endre våre mål, men det kan bli vanskeligere å nå disse målene, sa Andersen.