Lovforslag om ny ytelsespensjon

Publisert: 29.04.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

 

Kommisjonens forslag betyr at bedriften kan love ansatte en levealdersjustert ytelse som kan forutberegnes ved uttak, slik det er i dagens AFP-ordning.

– En god nyhet, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, som påpeker at forslagene må følges opp.

– Det kan gjøres ved at Bankkommisjonens forslag sendes på høring med sikte på at det fremmes en proposisjon for Stortinget, sier Tor-Arne Solbakken.

Noen detaljer i forslaget:

  • Gi større forutsigbarhet for pensjonens størrelse
  • Arbeidstaker avlastes risikoen for svingninger i avkastningen av pensjonsmidlene
  • Arbeidstakerne kan også avlastes risikoen for endringer i levealder i opptjeningstiden
  • Hovedregelen er at det skal være en livsvarig pensjonsutbetaling

 

Bakgrunnsnotat fra LO om forslaget.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.