Lovforslag om ny ytelsespensjon

- innholdet kan være utdatert

 Kommisjonens forslag betyr at bedriften kan love ansatte en levealdersjustert ytelse som kan forutberegnes ved uttak, slik det er i dagens AFP-ordning.

– En god nyhet, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, som påpeker at forslagene må følges opp.

– Det kan gjøres ved at Bankkommisjonens forslag sendes på høring med sikte på at det fremmes en proposisjon for Stortinget, sier Tor-Arne Solbakken.

Noen detaljer i forslaget: 

Bakgrunnsnotat fra LO om forslaget.