Lovforslag om drøfting av vikarer

Publisert: 06.04.10

– innholdet kan være utdatert

– Drøftingsplikten er et grep for å redusere ulovlige eller unødige midlertidige ansettelser, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

– Det er behov for å sette i verk tiltak for å øke bevisstheten om virksomhetenes bruk av midlertidige ansettelser. I enkelte bransjer, både innen privat og offentlig sektor, brukes ekstrahjelp og ringevikarer for ukritisk i forhold til lovens intensjon, sier Bjurstrøm.

I forslaget legges det opp til at Arbeidstilsynet skal følge opp drøftingsplikten for å sikre at selve drøftingsprosessen gjennomføres.

Departementet fremmet i statsråd 26. mars også et forslag hvor man presiserer at fravær ikke skal trekkes fra når man beregner ansettelsesperioden. Dette gjelder bestemmelsen som gir arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, rett til fast ansettelse. Med denne presiseringen tar departementet sikte på å avklare en rettslig uklar situasjon og innføre en forutsigbar og helhetlig regulering i arbeidsmiljøloven.

Les hele lovforslaget her.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.