Lovbrudd i 1 av 5 bedrifter

Publisert: 22.07.11

– innholdet kan være utdatert

Gjennom fire uker har hundrevis av frivillige i LOs sommerpatrulje oppsøkt bedrifter i alle landets fylker for å avdekke og kartlegge brudd på avtaleverk, arbeidsmiljølov og andre lover. Også i år har patruljen funnet mange brudd.

Mangler arbeidskontrakter

Det vanligste lovbruddet er manglende eller mangelfull arbeidskontrakt – 51 prosent av de avdekkede bruddene dreide seg om dette. Brudd på arbeidstidsregler eller overtidsregler er også utbredt.

Spesifikke brudd

Antall

Prosent

Ingen eller mangelfull arbeidskontrakt

592

50,90

Brudd på overtidsregler

288

24,76

Brudd på arbeidstidsregler

213

18,31

Manglende / mangelfull lønnslipp

70

6,02

Sum

1163

Store fylkesvise variasjoner

Det er store variasjoner i hvor mange brudd LOs sommerpatrulje finner i de ulike fylkene. Mens sommerpatruljen i Østfold har funnet brudd i knappe sju prosent av bedriftene, har patruljen funnet lovbrudd i mer enn halvparten av besøkte bedrifter i Hordaland.

Les mer om resultatene og oversikter på lo.no

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.