Lov eller avtale?

Publisert: 11.11.10

– innholdet kan være utdatert

HK-nytt tar i en artikkel for seg diskusjonen om arbeidstakernes rettigheter bør være avtalefestet eller lovfestet. Blant dem som uttaler seg til HK-nytt er EL & IT Forbundets Jan Olav Andersen. Andersen understreker at fagbevegelsen ikke bare har ansvar for sine egne medlemmers arbeidsvilkår, men også for å sette noen standarder som gjelder alle arbeidstakere.

– Det er greit at fagbevegelsen går foran og viser vei, men vi kan ikke være allergiske mot at andre også får rettigheter, sier han.

Opp i gjennom historien har fagbevegelsen kjempet fram ulike rettigheter som lønn under sykdom, kortere arbeidstid og pensjon. I mange tilfeller har rettighetene først blitt nedfelt i tariffavtalene, deretter har fagbevegelsen presset på for å lovfeste dem for at de skal komme alle arbeidstakere til gode. Er dette fremdeles fagbevegelsens strategi? Eller er forbundene og LO nå mer opptatt av å forbeholde rettighetene kun for sine medlemmer? Og hvilke konsekvenser får det? HK-nytt tar for seg disse temaene i en bred artikkel.

Lovfeste 37,5 timers uke?
Verken Roger Hansen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund eller Sture Arntzen, leder i Handel og Kontor, er spesielt interessert i å lovfeste 37,5 timers uke. Begge mener det er uproblematisk at loven opererer med 40 timers arbeidsuke, så lenge de fleste arbeidstakere har 37,5 timers uke. Knut Bodding i LO, mener imidlertid at det kan være på tide å revidere dette synet.

– Én diskusjon vi kommer til å få er om vi skal lovfeste den ukentlige arbeidstida til 37,5 timer. Til nå har fagbevegelsens syn vært at vi ikke skal lovfeste den. Men den siste utviklingen i EU-retten gjør at vi kanskje må tenke over det en gang til, sier han.

Det mener Jan Olav Andersen vil være fornuftig. På LO-kongressen i 2009 fremmet EL & IT Forbundet forslag om å lovfeste 37,5 timers arbeidsdag, men fikk ikke flertall for det.
– Forskjellen mellom tariffavtalene og lovverket er uheldige. Arbeidstidsforkortelser er et område vi har tradisjon for å jobbe blir standard, sier Andersen.

Han kan også tenke seg å lovfeste den femte ferieuka.
– Det er ikke unaturlig. Så kan heller vi begynne å jobbe med den sjette.

Allmenngjøring
Flere forbund har kjempet for å allmenngjøre deler av sine tariffavtaler for å stoppe sosial dumping. Det betyr at utenlandske arbeidstakere får enkelte tariffestede rettigheter, som lønn og arbeidstid, uten nødvendigvis å være medlemmer i fagforbund.

Fagbevegelsen har valgt å gå inn for allmenngjøring og heller satse på å rekruttere blant utenlandske arbeidere som trenger talspersoner, og med ganske stort hell.

Forhandlingsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet mener allmenngjøring av deler av tariffavtaler har vært et godt virkemiddel mot sosial dumping. Han synes imidlertid at mer av avtalen skulle vært allmenngjort.

– Vi har gått for langt i å opprettholde forskjellene mellom tariffavtalene og det som er allmenngjort. Forskjellene er vesentlige, og vi får ikke likeverdige forhold, slik lovens intensjon tilsier, sier han.

Les hele artikkelen på HK-nytt.no.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.