LOs utdanningskonferanse:Giske og Halvorsen på direkten

- innholdet kan være utdatert

Livslang læring, kompetanse og karriereveiledning står sentralt på konferansens første dag. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil innlede til debatt om politikk for livslang læring.
Politikk og veiledning
Hovedorganisasjonen Virke (HSH) og LO legger fram et felles dialogdokument om kompetansepolitikk og LOs nestleder Tor-Arne Solbakken introduserer temaet ”Livslang karriereveiledning i arbeidslivet”.
Rapport om veiledning
En arbeidsgruppe i LO vil legge frem en rapport om livslang karriereveiledning. Rapporten vil være tilgjengelig på LOs hjemmesider fra kl. 14.00. På ettermiddagen står fag- og yrkesutdanning på dagsorden. Medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Truls Wickholm innleder.til debatt.
Giske på fredag
Fredag morgen kommer Næringsminister Trond Giske og innleder om ”Næringsliv: Innovasjon og kompetanse for framtiden”.
Konferansen streames
LOs utdanningskonferanse starter torsdag kl. 10.00. Du kan følge hele konferansen på lo.no.
Konferanseprogram.