LOs utdanningsfond

Publisert: 29.03.11

– innholdet kan være utdatert

Søkere må på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år.

Fondet yter støtte til

a) Helårsstudium (2 semester) Stipendets størrelse:  Inntil kr. 17.000,- pr. studieår.

Søknadsfrist for studieåret 2011/2012:  15 mai 2011.( fristen er absolutt )

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)

Stipendets størrelse:  Inntil kr. 4.500,- innen EDB/IKT  og til  øvrige kortere kurs inntil kr 8 500,- pr. studieår.

AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler:  kr. 10 500,-.

Søknaden må fremmes før eller mens  studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på http://www.lo.no/s/Medlemskap/Utdanningsfond/?tabid=119 og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.