LOs sommerpatrulje: Årets viktigste sommerjobb!

Publisert: 29.05.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

600 unge tillitsvalgte over hele landet besøker annen ungdom på arbeidsplasser for å sjekke arbeidsbetingelser og tilby hjelp ved behov.

Bildet: Henrik Blomvik, EL og IT Forbundet/Møre og Romsdal og Isabel Trustrup , faglig ungdomssekretær i Møre og Romsdal, tok sommerjobb med sommerpatruljen i fjor.

Mangel av arbeidskontrakt er blant de største forsømmelsene for ungdom i en sommerjobb. Kontrakten skal blant annet inneholde hvilken lønn som er avtalt, arbeidstid, arbeidsoppgaver mm.

Mangler du arbeidskontrakt, eller kanskje du har en ufin sjef? Da kan du ringe LOs sommerpatrulje på 810 01 999 eller sende sms til SP 2030 for å få råd og hjelp.

Bli med EL og IT-ungdom!

Forbundets ungdomsutvalg utfordrer alle forbundets tillitsvalgte under 35 år om delta på årets sommerpatrulje. Om du blir med, kan du samtidig få bestemme hvilke arbeidsplasser som skal besøkes. Det er viktig at også unges vilkår sjekkes på arbeidsplasser innen forbundets områder.

Sommerpatruljeplakaten 2018

Du har blant annet krav på

  • Skriftlig arbeidskontrakt skal undertegnes av deg og din arbeidsgiver.
  • Opplæring i den jobben du skal gjøre.
  • Lønnsslipp som blant annet er din kvittering for at du er trukket skatt.
  • Pauser om du arbeider mer enn 5,5 time per dag. Arbeider du åtte timer, skal du ha minst ha 30 minutters pause i løpet av dagen.
  • Overtid om du arbeider mer enn 40 timer i uka. Overtidstillegget skal være minst 40 prosent. Er du under 18 år, kan ingen pålegge deg overtids- eller nattarbeid.
  • Farlig arbeid skal arbeidsgiver sørge for at du ikke blir utsatt for. Men du plikter også å følge opp de sikkerhetsregler som arbeidsgiver setter opp. Les mer her.
  • Feriepenger har du krav på, uansett hvor mye, eller lite, du har tjent. Om du er tilknyttet en tariffavtale gjennom medlemskap i en fagforening, skal du ha 12 prosent av lønnen i feriepenger. Hvis du ikke er organisert, og har bare fire uker ferie, skal feriepengene være 10,2 prosent av lønnen. Feriepengene skal komme i tillegg til lønnen.
  • Sluttattest har du alltid krav på, og den skal være skriftlig. Attesten skal beskrive hva du har gjort og hvor lenge du har arbeidet. En sluttattest er viktig neste gang du søker jobb.

Les mer på forbundets nettside.

Les om dine fordeler som organisert.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.