LOs representantskap via web-tv

Publisert: 12.06.12

– innholdet kan være utdatert

På sakskartet står:

1. Åpning med utdeling av LOs kulturpris
2. Årsregnskap 2011
3. LOs beretning 2011

I representantskapet er forbundet representert med nestleder Vidar Hennum, avdelingsleder Monica Derbakk, avdelingsleder Jan Olav Andersen, Svein Davidsen, Hjørdis Henriksen og Ove Toska, alle med faste plasser i forbundsstyret.

I tillegg møter forbundsleder Hans Olav Felix som medlem av LO-sekretariatet.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.