LOs representantskap via web-tv

Publisert: 12.06.12

– innholdet kan være utdatert

På sakskartet står:

1. Åpning med utdeling av LOs kulturpris
2. Årsregnskap 2011
3. LOs beretning 2011

I representantskapet er forbundet representert med nestleder Vidar Hennum, avdelingsleder Monica Derbakk, avdelingsleder Jan Olav Andersen, Svein Davidsen, Hjørdis Henriksen og Ove Toska, alle med faste plasser i forbundsstyret.

I tillegg møter forbundsleder Hans Olav Felix som medlem av LO-sekretariatet.

Relevante artikler

Etter flere utsettelser var bruddet i SAS-meklingen et faktum. – Uforståelig dobbeltspill fra SAS-ledelsen, mener EL og IT Forbundet

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.