LOs rekrutteringsuke

- innholdet kan være utdatert

I tråd med erfaringene rekrutteringsuka 2011 gjennomføres det også i 2012 en kampanje med fokus på rekruttering av unge. Dette være seg unge arbeidstakere, studenter, lærlinger eller elever.
LO har i dag 120 000 medlemmer under 30 år. Mange av de som ikke er medlem er i bransjer med få medlemmer og få tariffavtaler. Tidspunktet for rekrutteringsuka er derfor satt til uke 11, 12.- 18. mars, og er satt med tanke på at rekrutteringen bør skje i forkant av hovedoppgjøret 2012.
Erfaringene fra rekrutteringsuka i 2011 tilsier at forbundene ønsker mer forankring og fokus på systematisk rekruttering for å kunne få økt organisasjonsgrad i sine respektive yrker.
LOs forbund oppfordres til at denne uken fylles med aktiviteter som for eksempel arbeidsplassbesøk, skolebesøk, besøk på høyskoler/universiteter og annen utadvendt aktivitet. LO vil gjennom LOs distriktskontor koordinere en slik kampanje basert på kunnskap og erfaringer fra rekrutteringsuka 2011.
For å høre med forbunda/ungdomsutvalgene i fylkene om hva som skal være av aktiviteter kan dere kontakte LOs ungdomssekretær i fylke eller forbundets ungdomsansvarlige i forbunda.
I Handlingsplan for ungdom og student 2010 – 2013, kap 5 Ungdomsarbeid, har LOs sentrale ungdomsutvalg, som ett av tiltakene, fått i oppgave å utarbeide årlige planer for et mer utadrettet og koordinert ungdomsarbeid. LOs sentrale ungdomsutvalg vedtok derfor den 22. september 2011 at det skal gjennomføres fire fellestiltak i 2012. Rekrutteringsuke, yrkesutdanning, LOs sommerpatrulje og semesterstart.
Se den nye innmeldingsflyeren fra LO her.