LOs rekrutteringsuke

Publisert: 12.03.12

– innholdet kan være utdatert

I tråd med erfaringene rekrutteringsuka 2011 gjennomføres det også i 2012 en kampanje med fokus på rekruttering av unge. Dette være seg unge arbeidstakere, studenter, lærlinger eller elever.

LO har i dag 120 000 medlemmer under 30 år. Mange av de som ikke er medlem er i bransjer med få medlemmer og få tariffavtaler. Tidspunktet for rekrutteringsuka er derfor satt til uke 11, 12.- 18. mars, og er satt med tanke på at rekrutteringen bør skje i forkant av hovedoppgjøret 2012.

Erfaringene fra rekrutteringsuka i 2011 tilsier at forbundene ønsker mer forankring og fokus på systematisk rekruttering for å kunne få økt organisasjonsgrad i sine respektive yrker.

LOs forbund oppfordres til at denne uken fylles med aktiviteter som for eksempel arbeidsplassbesøk, skolebesøk, besøk på høyskoler/universiteter og annen utadvendt aktivitet. LO vil gjennom LOs distriktskontor koordinere en slik kampanje basert på kunnskap og erfaringer fra rekrutteringsuka 2011.

For å høre med forbunda/ungdomsutvalgene i fylkene om hva som skal være av aktiviteter kan dere kontakte LOs ungdomssekretær i fylke eller forbundets ungdomsansvarlige i forbunda.

I Handlingsplan for ungdom og student 2010 – 2013, kap 5 Ungdomsarbeid, har LOs sentrale ungdomsutvalg, som ett av tiltakene, fått i oppgave å utarbeide årlige planer for et mer utadrettet og koordinert ungdomsarbeid. LOs sentrale ungdomsutvalg vedtok derfor den 22. september 2011 at det skal gjennomføres fire fellestiltak i 2012. Rekrutteringsuke, yrkesutdanning, LOs sommerpatrulje og semesterstart.

Se den nye innmeldingsflyeren fra LO her.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.