LOs olje- og gasskonferanse 2016

- innholdet kan være utdatert

Tema og bakgrunnLOs olje- og gasskonferanse har de senere årene utviklet seg til å bli den viktigste næringspolitiske- og HMS relaterte møteplassen for LO forbundenes tillitsvalgte. Temaet for årets konferanse er «Verdiskaping i nord». Også i år har arrangementskomiteen fått med seg kjente innledere, både politikere og fagfolk relatert til bransjen.

Les program/oversikt innledere

Lavkonjunktur i bransjenPetroleumsnæringen står foran krevende tider med lavkonjunktur og nærmest full stopp i nye aktiviteter etter at oljeprisen stupte ned til 30 $ fatet. Konsekvensene i næringen er reduserte investeringer. Norske leverandører opplever prosjekttørke og kanseleringer av oppdrag. Bedriftene nedbemanner med oppsigelser og permitteringer. Noen selskaper er truet med konkurs.

Nye områder er åpnet for letevirksomhet, men meningene om hvor lang tid det går før det gir arbeid i leverandørkjeden er delte. Debatten om de stengte og uåpnede områdene pågår politisk og på begge sider i norsk politikk.

Det grønne skiftetNær halvparten av de anslåtte gjenværende ressursene ligger i havområdene utenfor Nord-Norge. I Barentshavet er snart to felt i produksjon og det tredje detaljplanlegges. Aasta Hansteen i Norskehavet vil med dagens plan være i drift i 2018.

Hvordan vil det grønne skiftet påvirke næringen, kan den bli grønnere? Verdens energiforbruk stiger stadig og verdens befolkning øker. Kan vi snakke om karbonlekkasje knyttet til utviklingen på norsk sokkel?

På konferansen blir det debatt mellom innlederne og møtedelegatene etter hver sesjon. Hver innleder er tiltenkt et innlegg på ca. 20 min. før debatten starter.

PåmeldingPåmeldingsfristen til forbundet er fredag 23. september.

Forbundet oppfordrer både medlemmer/tillitsvalgte innen landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) og innen andre overenskomster om å delta.

Deltakere innen LOK melder seg på med navn, adresse, e-post og telefonnummer til eget distrikt/fagforening, som igjen sender inn sine påmeldte i prioritert rekkefølge til avdelingssekretær torhild.lintunen@elogit.no

Deltakere innen andre overenkomster melder seg direkte på til avdelingssekretær torhild.lintunen@elogit.no. Kostnader for deltakere utenfom LOK-området, må besørges av den enkeltes lokalorganisasjon.