LOs kulturpris 2013

Publisert: 11.02.14

– innholdet kan være utdatert

Kulturprisen tildeles:
  • personer
  • grupper
  • organisasjoner
  • institusjoner 


som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur, som beriker vår hverdag og som gjennom sitt virke bidrar til å heve kvalitet og status for en kultur hvor arbeiderbevegelsens verdigrunnlag framheves.

Formål

Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning.

Definisjon av kulturbegrepet

Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter, bildende kunst, musikk, litteratur, teater, dans, film med videre.

Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen. 

Send forslag til

Landsorganisasjonen i Norge, Administrasjonsavdelingen v/Mona Westby, Youngsgt 11, 0181 OSLO, innen 28. mars 2014.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.