LOs kulturpris 2011

- innholdet kan være utdatert

Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning. Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter.
Kulturprisen er på kr 25 000,- og den deles ut årlig. Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen.
Forslagsfristen er 31. januar 2012.
Les mer på lo.no.