LOs kulturpris 2010

Publisert: 06.01.11

– innholdet kan være utdatert

Kulturprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller
institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur.
Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges
for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning. Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter.

1. Kulturprisen er på kr 25 000,- og den deles ut årlig. 

2. Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater
til prisen.

3. Forslagene behandles av en jury som er sammensatt på flg. måte:
En representant fra LO, en representant fra AOF og en representant
fra LOs Kultur- og fritidspolitiske utvalg. Utvalgets sekretær er sekretær for juryen.

Juryen oppnevnes årlig av LOs Kultur- og fritidspolitiske utvalg.

Juryen innstiller overfor Kultur- og fritidspolitisk utvalg som har forslagsrett overfor LOs administrasjon.

4. LOs Sekretariat tildeler Kulturprisen og den utdeles i forbindelse med møte i LOs Representantskap.

Forslag på kandidater sendes Landsorganisasjonen i Norge, Administrasjonsavdelingen v/Mona Westby, Youngsgt 11, 0181 OSLO
innen 31. januar 2011.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.