LOs konsernkonferanse

- innholdet kan være utdatert

Konserntillitsvalgte, tillitsvalgte i konsern, styremedlemmer, medlemmer av europeiske samarbeidsutvalg og saksansvarlige i forbundene inviteres til å delta.
Fristen for påmelding til LO er 21. september 2013. Det er forbundene som melder på deltakere. LO dekker oppholdet på Sørmarka, samt buss til og fra Sørmarka.
Se foreløpig program for konferansen her.