LOs konsernkonferanse 2. 3. november

Publisert: 30.09.11

– innholdet kan være utdatert

Foreløpig program

2. november

11.30 Buss fra Oslo S, spor 19, lunsj ved ankomst Sørmarka.

13.00 Den fagligpolitiske situasjonen v/LO-leder Roar Flåthen.

Spørsmål og kommentarer.

15.30 Statsråd Hanne Bjurstrøm er invitert for å presentere Stortingsmelding 29: ”Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv”, med vekt på konsernrelevante saker. Spørsmål og kommentarer.

19.00 Middag

3. november

07.30 Frokost

Kongressen nærmer seg, er det konsernrelaterte saker som bør forberedes og prioriteres?

Regjeringens tiltak mot sosial dumping. FAFO har nylig laget en rapport om temaet og er invitert til konferansen.

Kort om OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som nylig er revidert, og avtalen om europeiske samarbeidsutvalg som også er revidert, samt ISO 26000 om samfunnsansvar.

13.00 Lunsj/avreise til Oslo kl. 13.30.

Informasjon om påmelding og kostnader er sendt i invitasjon til organisasjonen.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.