LOs konsernkonferanse 2. 3. november

- innholdet kan være utdatert

Foreløpig program


2. november
11.30 Buss fra Oslo S, spor 19, lunsj ved ankomst Sørmarka.
13.00 Den fagligpolitiske situasjonen v/LO-leder Roar Flåthen.
Spørsmål og kommentarer.
15.30 Statsråd Hanne Bjurstrøm er invitert for å presentere Stortingsmelding 29: ”Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv”, med vekt på konsernrelevante saker. Spørsmål og kommentarer.
19.00 Middag
3. november
07.30 Frokost
Kongressen nærmer seg, er det konsernrelaterte saker som bør forberedes og prioriteres?
Regjeringens tiltak mot sosial dumping. FAFO har nylig laget en rapport om temaet og er invitert til konferansen.
Kort om OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som nylig er revidert, og avtalen om europeiske samarbeidsutvalg som også er revidert, samt ISO 26000 om samfunnsansvar.
13.00 Lunsj/avreise til Oslo kl. 13.30.
Informasjon om påmelding og kostnader er sendt i invitasjon til organisasjonen.