LOs kommentarer til statsbudsjettet

- innholdet kan være utdatert


*Nasjonalregnskapets tall
Den rødgrønne regjeringens forslag til 2014-budsjett viderefører en politikk for arbeid, velferd og arbeidet med å minke forskjellene i Norge. De med lavest inntekter får redusert skatt, men det tettes skattehull i den andre enden av inntektsskalaen.
Les hele kommentarer på LOs nettside.