LOs kommentarer til statsbudsjettet

Publisert: 14.10.13

– innholdet kan være utdatert

  • Antall arbeidsplasser har økt med 47 000 per år; ti ganger det en fikk i perioden 2001- 2005* 
  • Reallønnsøkningen har vært ca 3 pst årlig; langt over det historisk vanlige 
  • Full barnehagedekning med over 60 000 flere barn i barnehage og størst økning av plasser til de minste barna. 
  • Utvidet foreldrepermisjon fra 43 til 49 uker og innføring av tredelt permisjonsordning. 
  • Kraftfull satsning mot ufrivillig deltid og en lovfestet rett til ansettelse i reell stillingsprosen

*Nasjonalregnskapets tall

Den rødgrønne regjeringens forslag til 2014-budsjett viderefører en politikk for arbeid, velferd og arbeidet med å minke forskjellene i Norge. De med lavest inntekter får redusert skatt, men det tettes skattehull i den andre enden av inntektsskalaen.

Les hele kommentarer på LOs nettside.

 

 

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.