Løpske strømpriser fikk fart på prisveksten

- innholdet kan være utdatert

Ifølge dagens tall fra Statistisk sentralbyrå steg strømprisene med 16,5 prosent fra januar til februar. Også flyprisene gjorde et kraftig hopp i februar, på 27,2 %.
Det siste året har prisstigningen vært på tre prosent. Dette er godt over inflasjonsmålet på 2,5 %, som Norges Bank styrer etter, men det er likevel liten grunn til å tro tallene får sentralbanken til å stramme renteskruen. Flere sjeføkonomer NTB har snakket med peker på at den såkalte kjerneinflasjonen, der energiprisene holdes utenfor, bare var på 1,9 %.
Les mer på Nettverks hjemmeside.