Lønnsomt og smart å eie energiselskaper

Publisert: 24.10.12

– innholdet kan være utdatert

For bransjen har privatiseringen medført svekket industriell utvikling og dårligere behandling av ansatte. Nå slår en rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling fast at lokalt og regionalt eierskap av energiselskaper er samfunnsmessig lønnsomt.

– Når eiere, kommuner og fylkeskommuner, selger energiselskap, har eierne små muligheter til å opprettholde inntektene, selv med en høy salgspris, sier forbundssekretær Henning Solhaug, som har vært forbundets kontaktperson i forskningsprosjektet.

Prosjektet er initiert og betalt av KS Bedrift og EL & IT Forbundet og utført av Trøndelag Forskning og Utvikling.

Last ned rapporten.

Ensrettet fokus

Sentrale politikere og NVE har ved flere anledninger uttrykt ønske om snarlige omstrukturering og fusjoner i energibransjen. Ønsket om fusjoner er først og fremst drevet av et ønske om lavere nettleien, et ønske vi deler med fusjonstilhengerne.

– Undersøkelsen til KS Bedrift og EL & IT Forbundet gir et bredere og mer sammensatt bilde av situasjonen. Vårt ønske var å se de samlede effekten av de lokale og regionale energiselskapene og hva eierne har å vinne eller tape på fusjoner, forklarer Solhaug.

Bra for lokalsamfunnet

Rapporten viser at de offentlige eierne av de 13 omtalte selskapene har store inntekter fra eierskapet. Selskapene er også viktige drivere for næringsutvikling, og for stabil bosetting og gode lokalsamfunn. For hver ansatte  i energiselskapet gir grunnlag for én arbeidsplass utenfor på grunn av aktiviteter og kjøp. Også støtten til lokale idretts- og kulturaktiviteter er betydelig, noe som skaper levende og gode samfunn.

Bedre forsyningssikkerhet

Lokalt og regionalt eierskap i kraftforsyningen betyr arbeidsplasser, kompetanse og bedre forsyningssikkerhet for lokalsamfunnet. Fusjoner og salg betyr sentralisering, dermed  forsvinner lokalkunnskap og tilstedeværelsen av fagfolk, og det vil ta lenger tid før strømmen er tilbake ved avbrudd. Folk som vil ta vare på lokalsykehus, skole og sparebankfilialen, må også stille opp for at kommunene skal fortsette å eie  energiselskapet.

– Hva er egentlig den samfunnsmessige verdien av god beredskap? spør forbundssekretær Solhaug, som mener det er viktig å bevare de store positive effektene av lokalt og regionalt eierskap.

Se på helheten

Forbundet håper med rapporten at diskusjonen om omstrukturering og fusjoner kan få et bredere perspektiv enn kun nettleie. Utfordringen med ulik nettleie løses ikke ved større enheter; det er fortsatt den samme bosettingen, klimaet og geografien.

– Dessuten skal overføring av strøm fortsatt betales og nye eiere skal dekke inn kostnadene ved et eventuelt oppkjøp, som også andre transaksjonskostnader skal. Det bevilges små summer over statsbudsjettet til utjevning av nettleie. Jeg er enig i at dette er utilstrekkelig, og at midlene er usikre, sier Solhaug og fortsetter:

– Ulik nettleie skyldes i hovedsak ulike rammebetingelser, noe som må løses politisk ved at myndighetene sørger for større overføringer og bedre ordninger for kompensasjon. Markedet, eller markedslignende mekanismer er ikke egnet for å ivareta oppgavene med å bygge ut og drifte strømnettet, påpeker Solhaug, som håper at lokale, regionale og sentrale aktører tar seg tid til å lese rapporten og tenke over hva som kan gå tapt ved omstruktureringer.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.