Lønnsomt med seniorer i arbeid

Publisert: 13.02.13

– innholdet kan være utdatert

Det kommer frem i en ny rapport utarbeidet av NyAnalyse på oppdrag fra Senter for Seniorpolitikk

IA-avtalens delmål 3 slår fast at yrkesaktiviteten etter fylte 50 år skal forlenges med seks måneder innen utgangen av 2013. Ved siste rapportering for 2011 viste resultatene en økning på 0,1 årsverk, det vil si 6 uker. Det er dermed et godt stykke igjen før målet i IA-avtalen er nådd.

– Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i arbeidslivet. Dette er en vinn-vinn-situasjon som alle tjener på. Vi inviterer til dugnad med politikere, arbeidsgivere, partene i arbeidslivet og rekrutteringsbransjen for å få satt seniorpolitikk på dagsorden, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Rapporten ”Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid”.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.