Lønnsøkning i Østerrike

Publisert: 20.02.13

– innholdet kan være utdatert

I tillegg heves minstelønn og det gis ekstra tillegg til de med lang ansiennitet. Med en inflasjon rundt 2,4 prosent betyr det en reallønnsvekst.

Les mer her

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.