Lønnsnedgang i EU

Publisert: 11.12.13

– innholdet kan være utdatert

Selv med nedgang i mange EU-land, anslås det likevel at lønnsutviklingen blir bedre i år enn i 2012. Gjennomsnittlig øker reallønnen med 0,2 prosent i inneværende år mot en nedgang på 0,7 prosent i fjor. 

Store ulikheter

Det er store forskjeller mellom EU-landene når det gjelder reallønnsvekst i 2013. Portugal, Bulgaria og Sverige har den sterkeste lønnsutviklingen med realvekst på over to prosent. I den andre enden av skalaen er det spesielt land i Sør-Europa som dominerer.

Situasjonen i Norge

– Norske arbeidstakere kan forvente en reallønnsvekst på 1,5 prosent i 2013, sier Stein Reegård, leder for LOs samfunnspolitiske avdeling til FriFagbevegelse.no.

Reegård anslår at lønnsutviklingen kan komme opp på 3,5 prosent, men prisutviklingen spiser opp to av disse prosentene. 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.