LO:Nei til lov for uorganiserte

Publisert: 30.11.10

– innholdet kan være utdatert

I et svar til advokatfirmaet Kvale heter det kort at LO ikke finner grunn til å lovregulere permitteringer i arbeidsmiljøloven.

I dag kan uorganiserte arbeidstakere i privat sektor sendes hjem på permittering med 14 dagers varsel og med dagpenger i inntil ett år.

LO-ansatte har på sin side tariffavtaler som regulerer informasjon til de ansatte og rett til drøftelsesmøte med tillitsvalgte i sin hovedavtale. Tariffavtalen gir ikke uorganiserte slike rettigheter.

– Det er ikke behov for noen lovfesting. Ordningen fungerer utmerket med dagens hovedavtale. Den har partene full kontroll med, og det skal de fortsette med å ha, slår nestleder I LO, Tor-Arne Solbakken, fast overfor NTB.

Bakgrunnen for henvendelsen fra advokatfirmaet er en sak fra Borgarting lagmannsrett tidligere i år der lagmannsretten stilte lave krav til dokumentasjon og saksbehandling i en uorganisert bedrift, avviste rett til drøftelsesmøte og godtok permittering på ubestemt tid.

Advokat Nikolai Skarning, som representerte arbeidstakeren i lagmannsretten, mener dette er grov forskjellsbehandling av uorganiserte og organiserte. Han mener at LOs nei til lovregulering betyr at rundt 600.000 uorganiserte i privat sektor ikke får beskyttende lovregler.

Les mer om saken på Dagsavisens hjemmeside.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.