LOfavørs inspirasjonsstipend

- innholdet kan være utdatert

Hva kan du søke om?
Hensikten er å inspirere deg i dine studier. Hva det er, er helt opp til deg. I søknaden må du fortelle hva du skal bruke pengene til, og hvorfor.
Hvordan søker du?
Skriv maks en helside om hva du vil bruke pengene til og legg ved en kopi av studiebeviset ditt. I tilegg vil vi vite, navn, alder, hva du studerer, hvilket trinn du går i, hvor du går på skole og hvordan vi får tak i deg.
Merk søknaden ”inspirasjonsstipend” og send til: Inspirasjonsstipend@lofavor.no