LOfavør tilbyr person-forsikringer

- innholdet kan være utdatert

Får av oss tenker i hverdagen hva som skjer om vi blir syke, endog blir ufør. Uførhet kan gi deg flere overraskelser, blant annet når det gjelder økonomi. Årsinntekten blir mye mindre enn ved arbeidsinntekt.
Derfor anbefaler LOfavør at du snakker med en rådgiver om dine behov. LOfavør tilbyr gunstige avtaler om personforsikringer.Finn ut hva du får av Folketrygden ved uførhetkalkulatoren.