LOfavør tilbyr person-forsikringer

Publisert: 30.09.11

– innholdet kan være utdatert

Får av oss tenker i hverdagen hva som skjer om vi blir syke, endog blir ufør. Uførhet kan gi deg flere overraskelser, blant annet når det gjelder økonomi. Årsinntekten blir mye mindre enn ved arbeidsinntekt.

Derfor anbefaler LOfavør at du snakker med en rådgiver om dine behov. LOfavør tilbyr gunstige avtaler om personforsikringer.

Finn ut hva du får av Folketrygden ved uførhetkalkulatoren.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.