LO vil sikre kjøpekraften

Publisert: 21.02.12

– innholdet kan være utdatert

– Vi skal ha et oppgjør som er tilpasset den økonomiske situasjonen og hensynet til konkurranseutsatte næringer, sier LO-leder Roar Flåthen.

I sin innledning til LOs representantskap påpekte Flåthen at årets tariffoppgjør skal gjennomføres samtidig som det er krise i Europa, og at en forverring av situasjonen kan ramme Norge hardere enn den gjør i dag. – Vi står nå foran en utfordrende situasjon med fare for todeling av norsk økonomi og industri, hvor petroleumsindustrien går svært bra, mens store deler av konkurranseutsatt eksportindustri sliter, sier Flåthen.

Alle må bidra

LO-lederen er opptatt av at alle må bidra for å sikre sysselsettingen og skape rettferdig fordeling. – Solidariteten må gjelde alle, og også ledere må vise kollektiv fornuft, krever Flåthen med henvisning blant annet til at administrerende direktører og andre som har lederjobber innenfor finanstjenester i fjor hadde en lønnsvekst på 16,4 prosent, ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Kravene fra LOs representantskap er å sikre kjøpekraften for alle og tiltak som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. Organisasjonen vil prioritere både kvinnedominerte grupper i offentlig sektor og relevante bransjer i privat sektor. – Kampen for likelønn må kjempes på bred front, og lønnsoppgjøret er det sterkeste virkemiddelet vi har, sier Flåthen.

– Likelønn er også et lavlønnsproblem. Vi har store utfordringer innenfor blant annet tjenestesektoren, hvor vi har store innslag av useriøse aktører, stor arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til inn- og utleie.

Politiske forventninger

Flåthen har også forventninger til myndighetenes politikk som har betydning for arbeidslivet. Han peker spesielt på regulering av inn- og utleie av arbeidskraft, men også på en mer rettferdig lønnet omsorgspermisjon ved fødsel og fullføring av etter- og videreutdanningsreformen som viktige områder framover.

Jan Olav Andersen, Ove Toska og Rolf Bersås fra EL & IT Forbundet var også på talerstolen under LOs representantskap. Alle tre tok opp viktigheten av at regjeringen legger ned veto mot Vikarbyrådirektivet.

Representantskapet vedtok et forbundsvist hovedoppgjør.

Hør LO-leder Roar Flåthens innledning på lo.no.

Les hele vedtaket om hovedlinjene for hovedoppgjøret her.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.