LO Stat arrangerer ungdomskonferanse

Publisert: 30.06.14

– innholdet kan være utdatert

Konferansens temaer er:

  • Forhandlingsordningen i Norge – sett i et historisk perspektiv
  • Miljø og klima; hvorfor skal fagbevegelsen bry seg?
  • Studenter og unge i arbeidslivet – Erfaringer fra sommerpatruljen
  • Verksteder
  • Opplæring i faglige rettigheter
  • Paneldebatt: Fremtidens arbeidsliv for unge arbeidstakere – midlertidige ansettelser, fleksibel for hvem?, lærlinger etc.
  • Sosial dumping
  • LOs nasjonale migrasjonskampanje for å styrke arbeidernes rettigheter.

    LO Stat bekrefter at kurset gir rett til permisjon etter Hovedavtalen § 34 i Staten og §§ 26 og 52 i Spekter, men du må selv søke om permisjon. LO Stat dekker ev utgifter til reise og opphold.

Påmelding til Anette Versto, LO Stat.

Les hele programmet.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.