LO Stat arrangerer ungdomskonferanse

Publisert: 30.06.14

– innholdet kan være utdatert

Konferansens temaer er:

  • Forhandlingsordningen i Norge – sett i et historisk perspektiv
  • Miljø og klima; hvorfor skal fagbevegelsen bry seg?
  • Studenter og unge i arbeidslivet – Erfaringer fra sommerpatruljen
  • Verksteder
  • Opplæring i faglige rettigheter
  • Paneldebatt: Fremtidens arbeidsliv for unge arbeidstakere – midlertidige ansettelser, fleksibel for hvem?, lærlinger etc.
  • Sosial dumping
  • LOs nasjonale migrasjonskampanje for å styrke arbeidernes rettigheter.

    LO Stat bekrefter at kurset gir rett til permisjon etter Hovedavtalen § 34 i Staten og §§ 26 og 52 i Spekter, men du må selv søke om permisjon. LO Stat dekker ev utgifter til reise og opphold.

Påmelding til Anette Versto, LO Stat.

Les hele programmet.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.