LO-skolen Organisasjon

Publisert: 31.05.11

– innholdet kan være utdatert

Skolen består av et variert kurstilbud og du skal få dele erfaringer med kolleger fra andre forbund. Vi har tro på at tverrfaglighet kan bidra til økt kreativitet og nye løsninger. Ikke minst har vi tro på at kontakt på tvers av forbundene kan bidra til  å styrke det faglige samholdet. Tverrfaglig kontakt kan også gjøre det enklere for deg å se muligheter i egen situasjon.

LO –skolen har 5 moduler:
– Arbeidsliv
– Læring
– Organisasjon
– Samfunn
– Solidaritet

LO-skolen Modul Organisasjon

29. 08. – 09. 09.2011
Organisasjoner er komplekse sosiale prosesser som er både stabile og i endring samtidig. LO er ikke noe unntak. Denne modulen skal undersøke det spesielle ved LO som organisasjon; Hvordan skjer endringer? Hvordan er kulturen? Hvordan er det å være tillitsvalgt i denne organisasjonen?

Prinsippet er at alle tillitsvalgte som har behov for opplæring utover grunnopplæringen er målgruppe for LO-skolen.

Kurssted: Sørmarka kurs og konferansesenter

Søknadsfrist 17.06. 2011

Les mer på aof.no.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.