LO-skolen Arbeidsliv

Publisert: 28.06.11

– innholdet kan være utdatert

Kurset utgjør samtidig modul 1 i arbeidsrettslinja, og kvalifiserer for opptak til denne.

Arbeidsrettslinje består av Mobul Arbeidsliv og fem videregående moduler som skal gi en helhetlig kompetanse i fagen gjennom en blanding av teoretiske og praktisk tilnærming.

 

 

Innholdet og omfanget i modulen er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Det vil gjennom hele utdanningen legger stor vekt på skriftlig saksframstilling.

Målgruppen for denne modulen er tillitsvalgte og medlemmer som har gjennomført grunnskolering.

Kurs i medbestemmelse/bedriftsdemokrati holdes 10. til 14. oktober 2011. Søknadsfrist er 5. august 2011.

Kurset i stillingsvern holdes 5. til 9. desember 2011 med søknadsfrist 20. september.

Begge holdes på Sørmarka kurs og kompetansesenter.

Les mer på AOF.no.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.