LO-skolen Arbeidsliv

- innholdet kan være utdatert

Kurset utgjør samtidig modul 1 i arbeidsrettslinja, og kvalifiserer for opptak til denne.
Arbeidsrettslinje består av Mobul Arbeidsliv og fem videregående moduler som skal gi en helhetlig kompetanse i fagen gjennom en blanding av teoretiske og praktisk tilnærming.

 
 
Innholdet og omfanget i modulen er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Det vil gjennom hele utdanningen legger stor vekt på skriftlig saksframstilling.
Målgruppen for denne modulen er tillitsvalgte og medlemmer som har gjennomført grunnskolering.
Kurs i medbestemmelse/bedriftsdemokrati holdes 10. til 14. oktober 2011. Søknadsfrist er 5. august 2011.
Kurset i stillingsvern holdes 5. til 9. desember 2011 med søknadsfrist 20. september.
Begge holdes på Sørmarka kurs og kompetansesenter.
Les mer på AOF.no.