LO på plass i Doha

- innholdet kan være utdatert

Fra norsk LO er klimarådgiver Anne-Beth Skrede i LO og Fagforbundets Gunnar Steinsholt på plass i Doha.
Internasjonal fagbevegelse frykter at verdens politiske ledere vil ha mindre fokus på klimaendringer i disse tider med økonomiske kriser og sterkt økende arbeidsledighet. Folks liv, arbeidsplasser og velferd er allerede påvirket og truet av klimaendringer. Forskning og kunnskap om miljømessige, økonomiske og sosiale følger av klimagassutslippene er tydeligere. Det haster mer enn noen gang å få enighet om globale utslippskutt.
ITUCs (international trade union confederation, eller den internasjonale faglige samorganisasjonen) delegasjon til FNs 18. partskonferanse med klimaforhandlinger er representert med rundt 70 representanter fra fagforbund og fagorganisasjoner fra hele verden.
Det er bare et unntak, vertslandet selv. I Qatar er det nemlig forbudt å danne fagforeninger. Det er derfor ingen ”World of Work”-paviljong og arrangementer sammen med lokal fagbevegelse, slik det ellers pleier.
Les mer om dette på lo.no.
Se også FNs side om klimaforhandlingene og Quatar sin egen side.