LO om Statsbudsjettet

Publisert: 05.10.10

– innholdet kan være utdatert

Et blikk på situasjonen ute i Europa er en viktig påminnelse om hvor viktig det er å føre en langsiktig økonomisk politikk og prioriterer hensynet til sysselsettingen.

-Jeg er trygg på at regjeringen sikter mot å holde ledigheten nede også i 2011, men viktige risikomomenter tilsier høy beredskap for en dårligere utvikling enn det som forutsettes i budsjettet, sier Flåthen.

Det skal brukes 130 mrd oljepenger 2011, og det er bare tideler over hva Handlingsregelen mekanisk skulle tilsi. 

Vi må se nærmere på arbeidsmarkedstiltakene. Vi nærmer oss nå en nedgang i tiltakene på ca 10 000 plasser i forhold til nivået fra i vår. Det kan fort vise seg å være vel snaut, sier LO i en første pressemelding om neste års budsjett.

Videre heter det; – Det er bra at kommuneøkonomien styrkes både for å sikre velferden og for å holde hjulene i gang. Satsingen på samferdsel er framtidsrettet; det samme kan vi si om offensiven for miljø og energi. Det er  bra vi har en regjering som prioriterer velferd og likestilling framfor skattelette.

Les hele pressemeldingen fra LO her.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.