LO og SAMFO enige om ny hovedavtale

Publisert: 21.01.10

– innholdet kan være utdatert

En nyvinning i avtalen vil være viktig for mange tillitsvalgte. I dag taper de pensjonsrettigheter for den tiden de bruker på møter og kurs i forbundenes regi, selv om de får utbetalt tapt arbeidsfortjeneste fra forbundet sitt. Et nytt punkt i hovedavtalen åpner for at bedrifter og forbund kan bli enige om at de får lønn fra bedriften som normalt, og at forbundene refunderer lønn til arbeidsgiverne.

Kravet ble fremmet av Handel og Kontor, etter at mange tillitsvalgte har tatt opp dette som et problem.

Likestilling

Tilleggsavtalen om likestilling er vesentlig forsterket i den nye avtalen.  I avtalen slås det fast at likestilling er et lederansvar og skal forankres på alle nivåer og at resultatene skal måles.

LO og SAMFO skal sammen finne virkemidler for å hindre kjønnsbaserte lønnsforskjeller og i arbeidet på den enkelte bedrift skal man prioritere likebehandling ved avansement, rekruttering av kvinner til lederstillinger og organisere arbeidstiden slik at det fremmer likestilling.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.