LO og NHO mot NAV i Høyesterett

Publisert: 21.01.14

– innholdet kan være utdatert

NAV strammet inn praksisen med regler for dagpenger i 2011. Regelskjerpingen rammet et par ansatte som er medlemmer i Fellesforbundet.

Saken gjelder om en lovlig permittering ved en forbigående omsetningssvikt gir rett til dagpenger der spørsmålet om strukturelle endringer i bransjen er trukket inn. Fellesforbundet/LO var uenig i NAVs  begrunnelse om permittering/dagpenger. Saken ble bragt inn for retten, og rettens avgjørelse støttet NAVs begrunnelse.

Ankesaker

Avgjørelsen ble anket, men det ble både avslag i Trygderetten og lagmannsretten. Trygderetten viste til at årsakene til permitteringene var forutsigbare og at dagpenger ikke skal kompensere for helt vanlig markedsrisiko. Retten mente at arbeidsgiver kunne påvirket situasjonen.

LO anket videre til Høyesterett og ankeutvalget har bestemt at dommen fra Frostating lagmannsrett om dagpenger skal behandles av Høyestrett.

Blir lagmannsrettens dom stående, får mange arbeidstakere det tøft i forbindelse med permitteringer. I stedet for å bruke permitteringer som før har gitt rett til dagpenger, er sjansen stor for at bedrifter heller sier opp folk.

– Dette er en prinsippsak og resultatet av behandlingen får stor betydning for hele det norske arbeidsmarkedet, sier Anders Skattskjær, nestleder i Fellesforbundet.

NHO støtter LO

NHO reagerer på NAVs endringer og på regjeringens endringer i lov om permitteringslønn gjeldende fra nyttår. NHO mener at skjerpelsen fører til flere deltidsansatte og/eller flere oppsigelser.

Ber regjeringen endre regler

NHO oppfordrer regjeringen til å endre praksis og oppfordrer regjeringen til å la slike utfordringer løses av de organer som er best til det – trepartssamarbeidet.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.