LO og NHO enige om ny hovedavtale

Publisert: 13.11.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Hovedavtalen regulerer tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsforhold, og det er alltid et mål å få forbedringer i disse bestemmelsene. Partene forhandlet seg også denne gang fram til små, men viktige forbedringer for tillitsvalgtes arbeidsvilkår.

– Hovedavtaleforhandlingene blir med rette omtalt som "de små skritts vei", sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Denne gangen er vi spesielt skuffet over at vi ikke fikk gjennomslag for nye tiltak for å styrke kompetanseutviklingen i bedriftene. Dette til tross for at alle parter er enige om betydningen av kompetanseutvikling, både for den enkelte, for bedriften og for sysselsettingen.

Andre endringer

Hovedavtalen presiserer at fra nå av skal protokoller fra forhandlinger undertegnes "så snart som mulig", og at tillitsvalgte skal ha adgang til hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr, på linje med det som benyttes i bedriften.

Hovedavtalen slår fast at organisasjonene, i kraft av å representere brede interesser, ivaretar et samfunnsmessig helhetssyn. I forbindelse med årets revisjon, fikk LO også gjennomslag for å understreke frontfagmodellens betydning.

Mandat for arbeidsgruppe om tilleggsavtalene

LO og NHO ble videre enig om mandatet for en arbeidsgruppe som i avtaleperioden skal gjennomgå tilleggsavtalene IV Rammeavtale om teknologisk utvikling og datamaskinbaserte systemer og V Avtale om kontrolltiltak i bedriften, samt Hovedavtalen §§ 9-11 (Personellregistre og kontrolltiltak) og 8-1, 3. avsnitt (kontaktinformasjon til ansatte). Målet er i større grad å tilpasse disse bestemmelsene til dagens arbeidsliv, der nye typer teknologi inngår som en naturlig del.

Lenke til forhandlingsprotokollen

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.