LO/NHO: Nytt solidaritetsalternativ

Publisert: 11.01.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Denne gangen kalles det bærekraftalternativet, og mål nummer èn er å skaffe flere jobber.

LO har en rekke ganger påpekt at utviklingen i sysselsettingen siden 2008 ikke har stått i stil med befolkningsutviklingen. Landet mangler 100.000 – 150 000 arbeidsplasser. Det er ventet at ledigheten vil stige til 135 000 mot slutten av året.

Andre grunner til et samarbeid mellom LO og NHO er:
  • Flyktningestrømmen
  • Den tekologiske utviklingen med påfølgende automatisering og bruk av roboter i arbeidslivet. Det siste truer mange av dagens arbeidsplasser.
  • Oljekrisen
  • Et grønt skifte

Les mer om samarbeidet, enighet og uenigheter på Frifagbevegelse, som hadde en bred dekning av NHOs årsmøte.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.