LO møtte Colombias visearbeidsminister

Publisert: 28.11.14

– innholdet kan være utdatert

Med seg i bagasjen til møtet hadde LOs representanter konkrete erfaringer og ønsker fra en rekke møter med Colombiansk fagbevegelse.

Stort intrernasjonalt engasjement

– Det er svært viktig for oss å synliggjøre at det er et omfattende internasjonalt engasjement for å bedre situasjonen i landet, sier delegasjonsleder og forbundsleder Mette Nord, Fagforbundet.

I sitt åpningsinnlegg vektla hun gode norske erfaring med sosial dialog. I møtet løftet LOs delegasjon fram tre hovedsaker.

1) For det første at man må stoppe kriminaliteten mot fagforeninger og overholde løfter gjort i internasjonale avtaler.

– Det er et omfattende problem at man signerer frihandelsavtaler som inkluderer gode rettigheter, men ikke gjør noe for å følge opp. Dette er grunnen til at vår delegasjon har tatt initiativ til et trepartsamarbeid mellom Norge og Colombia for å følge opp, sier delegasjonsmedlem og leder i EL & IT Forbundet Hans O. Felix.

2) For det andre at man må prioritere arbeidet mot landets økende problem med uformell økonomi og omfattende bruk av innleie.

– Denne utviklingen er så graverende at man risikerer å ødelegge det som er av organisert arbeidsliv og samfunnsstruktur om det ikke blir tatt grep, sier NTL-leder John Leirvaag.

3) Og sist, men ikke minst, løftet LO delegasjonen fram behovet for en mer målrettet politikk for å ivareta kvinner og barns rettigheter.

– Kvinner og barn blir utnyttet og utsatt for vold, både i hjem og arbeidsliv. Vi kan rett og slett ikke sitte i ro og se på at dette skjer. At minst en million barn går på jobb i stedet for skole, viser hvor alvorlig situasjonen er, sier Mette Nord.

Positiv til trepartsamarbeid

Visearbeidsministeren i Colombia var positiv til LOs initiativ til et trepartsamarbeid mellom Norge og Colombia. Avtalen har et punkt om at partene skal følge opp gjennom konkrete møter våren 2015.

Ser store utfordringer

Ministeren forsikret LO-delegasjonen om at han er klar over problemene med utbredt bruk av innleie. Dette er én av grunnene til at politikerne ønsker å lovfeste at firma ikke kan bruke innleid arbeidskraft til fast arbeid. Han understreket også at det finnes en strategi for å bekjempe barnearbeid, men at dette er et område det tar langt tid å endre.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.