LO-kontor ved Ormen Lange

- innholdet kan være utdatert

Kontoret er betjent mandager klokka 10.00 – 144.00, hvor LO-medlemmer og uorganiserte kan komme og få svar på spørsmål, hente informasjonsmateriell osv.
Kontoret betjenes vekselvis av de fire samarbeidspartene og de som har vakt formidler kontakt videre til de riktige forbundene. Kontoret er utstyret med brosjyrer, avtaleverk og annen informasjon fra de respektive forbundene.
Kontoret er plassert i brakkeriggen nærmest verkstedhallen, nummer B1-32.