LO-kongressen

Publisert: 04.05.13

– innholdet kan være utdatert

Forbundets delegater

Hans O. Felix, Oslo, forbundsleder, LO-sekretariatet, delegat 306, leder av valgkomiteen (utenom kvoten)

Vidar Hennum Drammen, delegat 002, nestleder

Jan Olav Andersen, Oslo, delegat 003, leder av Forhandlingsavdelingen, valgt inn i redaksjonskomité 2 Handlingsprogram og uttalelser 

Monica Derbakk, Drammen, delegat 004, leder av Utvklingsavdelingen,valgt til møtesekretær

Ove Toska, Bergen, delegat 005, forbundsstyret

Svein Raa Davidsen, Bergen, delegat 006, forbundsstyret

Venke Marie Heimdal, Namsos, delegat 007, forbundsstyret

Terje Olav Olsson, Askim, delegat 008, hovedkasserer, kandidat til LO-ledelsen

Terje Aaberg, Trondheim, delegat 009, forbundsstyret

Jorun Kildal With Tollefsen, Rana, delegat 010, forbundsstyret

Per Gunnar Salomonsen, Søgne, delegat 011, forbundsstyret

Øivind Wallentinsen, Stavanger, delegat 012, forbundsstyret

Geir Tore Mjønes, Namsos, delegat 013

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.