LO-konferanse mot ulovlig innleie

Publisert: 11.01.13

– innholdet kan være utdatert

Konferansen tar for seg det nye regelverket rundt innleie, holdes i Samfunnssalen i Oslo og starter kl 09.30. Konferansen er for tillitsvalgte som skal arbeide med problemstillingene rundt likebehandlingsprinsippet/innleie.

Juss, politikk og praksis

Konferansen åpnes av LO-leder Roar Flåthen og arbeidsminister Anniken Huitfeldt innleder om regjeringens arbeid. Ellers innleder Fafo-forsker Line Eldring, Stein Regaard fra LO, Steinar Krogstad fra Fellesforbundet, LO-advokat Edvard Bakke og Ståle Dokken fra LO. LOs nestleder Gerd Kristiansen avslutter konferansen. Detaljene i programmet blir klare snart.

LO dekker konferanseavgiften, og det serveres lunsj til alle deltakere.

Meld deg på konferansen.

Referansegruppe

Noen av målene med aksjonen er å redusere bruken av innleid arbeidskraft, sikre at lovlig innleie gjennomføres i tråd med likebehandlingsprinsippet og hindre omgåelse av regelverket. LO ønsker at kampanjen skal motivere til økt lokalt engasjement og innsats og at alle i LO drar i samme retning.

For å dra kampanjen oppretter LO ei referanse- og rapporteringsgruppe med deltakere fra de forbund som er mest berørt av innleie i sine avtaleområder.

Forbundets representant i gruppa er forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.