LO i fagskolerådet

Publisert: 11.11.10

– innholdet kan være utdatert

Det nye nasjonale fagskolerådet er en oppfølging av St.meld.nr. 44 Utdanningslinja. Rådet har 14 medlemmer der partene i arbeidslivet er representert sammen med utdanningstilbydere, eiere i sektoren, lærerne og studentene.

Fra LO er det LO-sekretær Kristian Tangen, Jonny Simmenes, FLT, og Benedikte Sterner, LO som representerer LO i rådet. Det er NHO ved Helge Halvorsen som har ledervervet i første periode for rådet. Det første ordinære møtet finner sted 6.desember i NHO, deretter kommer rådet til LO 2.februar.

– Vi ønsker å invitere med forbundene, distriktssekretærene og AOF til aktivt å være med på politikkutformingen gjennom LOs representanter. Vi vil legge til rette for møteplasser sier Kristian Tangen.

Rådet har et bredt mandat, og en av de store sakene som rådet får til behandling er forslag om et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene. Det nasjonale fagskolerådet har sekretariat i VOX, og rådet har styrerepresentant i NOKUT som godkjenner norske fagskoleutdanninger.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.